Intolerancia na kofeín

Medzi ľuďmi v citlivosti na kofeín existujú značné rozdiely. Vedci objavili „gén pomalého metabolizmu“. U osôb s týmto génom sa kofeín metabolizuje oveľa pomalšie. Medzi časté vedľajšie účinky po vypití kávy patria symptómy ako je triaška, potenie, búšenie srdca, žalúdočná nevoľnosť až pocit na zvracanie alebo aj bolesť hlavy. Tieto symptómy sú spôsobené náhlym poklesom koncentrácie[…]

Obchodné podmienky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre predaj tovaru a služieb I. Preambula Záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov uzatvorených medzi spoločnosťou Cafézia SK s. r. o., miesto podnikania Švábska 24, 080 05 Prešov, IČO: 47543841 (ďalej len predávajúci) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii[…]