O autorovi

Autorom Cafézia kávy je vedec, Slovák žijúci v Kanade sympatický Dr. Tomáš Dobránsky, ktorý pôsobí v oblasti neurovied a imunológie, zároveň rozumie metabolickým cestám a fyziologickému efektu, aktívnej zložky varenej kávy. Jeho výskum je orientovaný na oblasť neurodegeneratívnych ochorení, neuroimunológie a neuronálnej proteomiky. Tomáš Dobránsky ukončil postgraduálne štúdium v odbore biochémia a mikrobiológia na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie, Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Od roku 1987 pôsobí v základnom a aplikovanom výskume v oblasti neuronálnej proteomiky, imunológie a proteínovej chémie s dôrazom na patológie centrálneho nervového systému, so skúsenosťami z laborátorií na Slovensku, v Českej republike, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Kanade. Je autorom 27 originálnych vedeckých publikácií a dvoch kníh. V súčasnosti je vedeckým riaditeľom DB Biotech, spoločnosti venujúcej sa výrobe primárnych protilátok pre výskum a klinickú diagnostiku rakoviny, autoimúnnych ochorení a neurodegeneratívnych patológií u človeka. Okrem jeho celosvetovej angažovanosti vo výskume a štúdiu neuronálnych signálnych dráh v súvislosti so sklerózou multiplex a neurodegeneratívnymi procesmi u človeka, jeho vedecký záber je hmatateľný aj v oblasti výživy, stravovacích návykov a ich vplyvu na metabolizmus organizmu, s dôrazom na reguláciu metabolických ciest.