O autorovi

Autorom kávy Cafézia je doktor Tomáš Dobránsky. Je to vedec, Slovák žijúci v Kanade, ktorý pôsobí v oblasti neurovied a imunológie.

Zároveň rozumie metabolickým cestám a fyziologickému efektu aktívnej zložky varenej kávy. Jeho výskum je orientovaný na oblasť neurodegeneratívnych ochorení, neuroimunológie a neuronálnej proteomiky.

Tomáš Dobránsky ukončil postgraduálne štúdium v odbore biochémia a mikrobiológia na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie, Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe.

Od roku 1987 pôsobí v základnom a aplikovanom výskume v oblasti neuronálnej proteomiky, imunológie a proteínovej chémie, s dôrazom na patológie centrálneho nervového systému.

Má skúsenosti z laboratórií na Slovensku, v Českej republike, Taliansku, Nemecku, Francúzsku i v Kanade. Je autorom 27 originálnych vedeckých publikácií a dvoch kníh.

V súčasnosti je vedeckým riaditeľom DB Biotech, spoločnosti venujúcej sa výrobe primárnych protilátok pre výskum a klinickú diagnostiku rakoviny, autoimúnnych ochorení a neurodegeneratívnych patológií u človeka.

Okrem jeho celosvetovej angažovanosti vo výskume a štúdiu neuronálnych signálnych dráh v súvislosti so sklerózou multiplex a neurodegeneratívnymi procesmi u človeka, je jeho vedecký záber hmatateľný aj v oblasti výživy, stravovacích návykov a ich vplyvu na metabolizmus organizmu s dôrazom na reguláciu metabolických ciest.

Ide o medzinárodne uznávaného odborníka a káva Cafézia je jedným z jeho najdôležitejších projektov.